Adwokat Filip Nawrot w 2009 roku ukończył studia na kierunku Europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast w 2011 roku został absolwentem prawa tejże uczelni. W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką. Po zakończeniu aplikacji, w 2015 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Filip Nawrot specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem karnym, szeroko pojętym prawem cywilnym, w tym w szczególności dochodzeniem odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych OC i AC, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w zakresie obejmującym spółki prawa handlowego.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.